Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2020 m.    2019 m.   2018 m.    2017 m.    2016 m.    2015 m.   2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   2010 m.

 

2020 m.


IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos

III ketvirtis

Ataskaitų rinkinys
Biudžeto išlaidų sąmatos
 

II ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (Z)
F2 ataskaita (ZL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (ZL)

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)
F2 ataskaita (ZL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (ZL)

 

 
 
į viršų

atgal