Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Teisinė informacija


 

LANKYTOJŲ DĖMESIUI
 

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:

Dalyvaudami e Kultūros centro renginiuose, veikloje  už įstaigos ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video).

Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų raštiško sutikimo.

 

 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS CENTRŲ ĮSTATYMAS

  LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

  LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS


 

 
į viršų

atgal