Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Darbo užmokestis


ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO (NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ) DARBO UŽMOKESTIS

2021-01-05


 

Nr.

  Pareigybės pavadinimas

Pareigybės
skaičius

2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Pareigybės
skaičius

2020 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

1.

  Direktorius

1

1237

1

1626

2.

  Struktūrinio padalinio kultūrinių renginių organizatorius ir  
  koordinatorius

2

909

2

778

3.

  Kultūrinių renginių organizatorius

1

848

1

948

4.

  Kolektyvo vadovas

4,75

362

4,75

480

5.

  Valytojas

1,75

555

1,75

607

6.

  Darbininkas

1

555

1

607

7.

  Kūrikas

2

555

2

718

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu.

 
 
į viršų

atgal